Dansa clàssica

En Stage escola de dansa impartem classes de dansa clàssica a partir dels 4 anys en endavant en tots els nivels

Iniciació a la dansa

Dilluns i dimécres: 17:30 – 18:30

Clássic I/II

Dimarts i Dijous: 17:30 – 18:30

Dimarts i Dijous: 18:30 – 19:30

Clássic III

Dimarts i Dijous: 18:30 – 19:45

Clássic IV

Dimarts i Dijous: 19:45 – 21:00

Clàssic Iniciació Junior

Dilluns i Dimecles: 18:30 – 19:30

Puntes

Dimecres: 19:30 – 20:30

Clàssic iniciacio adults

Dilluns: 19:30 – 20:30