640 70 10 36 - 93 347 20 75
INICI Fundada al 1987, a l'escola Stage podeu trobar classes de dansa clàssica, contemporània, funky, hip-hop, llatins, pilates i més per a totes les edats. La nostra fi és inculcar els nostres alumnes no solament una formació tècnica i artística completa a tots els nivells, sinó transmetre'ls una forma de viure i estimar la dansa.
NORMES 1. Les mensualitats hauran de ser abonades mitjançant domiciliació bancària o bé en efectiu, la primera setmana del mes corresponent. L’ impagament d'una mensualitat suposa la pèrdua dels drets de matricula i motiu de baixa de l’escola.
Les quotes trimestrals s’abonaran la primera setmana del trimestre (octubre, gener, abril).
En el cas de no fer efectiu les quotes trimestrals durant aquest període els alumnes perdran el dret de pagar de forma trimestral i hauran d’abonar les quotes mensualment. Les despeses bancàries originades per la devolució del rebut, aniran a càrrec de l’alumne. 2. Les classes que l’alumne perdi per falta d’assistència no es descomptaran de la mensualitat. 3. Qualsevol baixa temporal (durant un mes o més temps a causa d’una malaltia...) o una baixa definitiva, s’haurà de comunicar a secretaria abans de començar el proper mes, de no ser així, s’haurà de fer efectiu el pagament corresponent. 4. El centre romandrà tancat els dies estipulats en el calendari oficial del mateix centre. Les classes que no s'imparteixin en aquests períodes no seran descomptades de les mensualitats ni recuperables*. 5. La direcció del centre es reserva el dret de suprimir o modificar activitats i horaris quan així ho cregui oportú, amb el previ avis necessari als alumnes. 6. El centre es reserva el dret d'establir un mínim d'alumnes per mantenir els grups oberts. 7. No serà obligació del centre impartir classes amb menys de quatre alumnes. 8. El nivell de l’alumne queda sota criteri del professor. 9. és obligatori l’ús de vestuari i calçat adequat a cada classe. Està prohibit entrar a les sales amb sabates de carrer. 10. El centre no es farà responsable del objectes perduts, abandonats o sostrets en el centre. 11. El mal ús de les instal·lacions serà motiu d’expulsió.
© Copyright 2020 - espacioendanza - Tots els drets reservats. | Avís legal | Política de privacitat i cookies | disseny i programació: A. Martín
Escola Stage utilitza cookies pròpies per a la web. Amb les cookies oferim els nostres serveis. Aquestes cookies no comporten publicitat ni recullen dades per a tercers.més informació